Koučink? ➙ Zapojte (svého) nejlepšího kapitána!

Koučink? Koučink!

CO to vlastně je?

Lidskou řečí:

 • napomáhání změně,
 • provázení změnou.

Definice oficiální (dle ICF):

 • Komunikační přístup vlídný k názorům a myšlení klienta a zaměřený na změnu, výsledek a spokojenost klienta.

K ČEMU je to dobré? Kde koučink pomáhá?

 • napravovat chyby
 • zvedat se ze dna (po nějakém tom ztroskotání) = restart
 • (znovu) najít ztracený směr, smysl konání (nebo i životní etapy)
 • zefektivnění současných aktivit
 • naplnění osobního potenciálu, s přínosem pro sebe i pro druhé
 • dosažení smysluplných cílů
 • vyhnutí se cílům iluzorním, slepým cestám a oklikám
 • zdolávání překážek
 • nalezení a udržení motivace
 • poznání sebe sama, úklidu přeplněných skladišť v mysli (a často i v domě :)  )

CO NENÍ koučink?

Manažerské vedení, trénink, mentorink, konzultace, terapie, udílení „dobrých rad“, vypovídání se.
Koučink není náhradou terapie, nepřepisuje minulost, je orientován vpřed.

JAK PROBÍHÁ koučink v praxi?

Aby se výsledek dostavil a aby byl dlouhodobý, bývá zapotřebí ne jedno, ale několik sezení. Obvykle 6-10 sezení v průběhu půlroku.

Na začátku je první setkání.
Při něm se kouč a klient potkají, oťuknou, zjistí, zda si sedí, zda mluví „stejným jazykem“, zda oba vidí možnost posunu vpřed.
Během tohoto sezení kouč vysvětlí klientovi, co je koučink, jak budou postupovat, zodpoví případné otázky. Klient vysvětlí, s čím přichází, v čem potřebuje pomoct. Kouč za pomoci koučovacích postupů ujasní sobě i klientovi záměr a cíl klienta.
Pokud se shodnou, stanoví si pravidla další spolupráce, tj. předpokládaný počet sezení a interval mezi nimi, způsob komunikace, odměnu kouče. Toto první setkání bývá zpravidla bezplatné, přípravné; nastavují se zde parametry a startovní čára :)

PROČ si NEpomohu SÁM?

Každý máme svůj zajetý systém myšlení. Své zvyky a horizont, za který nevidíme. Své (vetšinou reálně neexistující) strašáky, kterým se vyhýbáme a kteří nás nepustí dál.

„Problém nelze vyřešit z úrovně, na které vzniknul“, pravil Albert Einstein.
Posunout se (pouze) vlastními silami bývá náročné, trvá to dlouho a často ani není možné.

Kouč pomáhá klientovi vidět situaci z jiných úhlů, z větší výšky, a volit dlouhodobě lepší řešení a postupy. Zároveň však neradí, „pouze“ přispívá k vydolování toho nejlepšího, co je v klientovi ukryto pod nánosem každodenní rutiny.

Obrovským benefitem koučinku je, že klient odchází s VLASTNÍM nápadem, postupem, řešením. Možná, že byl koučem inspirován, ale dospěl si k výsledku SÁM.
Klientova mysl pak nemá problém PŘIJMOUT novou praxi, nové myšlenky, jsou z vlastního zdroje, nikoli naočkované zvenčí.

Navíc, koučink sám může být
– dobrodružství :)
– nový začátek
– nové přátelství

Lepší je přijít dříve, než se problém dostaví!

s radostí Martin

Máte osobní zkušenost s koučinkem?

 1. Ano, pomohlo mi to 28
 2. Ano, výsledek nestál za námahu 21
 3. Nemám, ale uvažuji o něm 25
 4. Nemám, nená to má cesta 17

Místo pro váš názor:

Rychlý kontakt

Květná 681/8
742 35 Odry

annabrazdilova@email.cz

+420 604 845 023

www.centrum3p.cz

www.facebook.com

ahojrobotetajny kod je